Voetbal BSO
De énige BSO in IJsselstein waar je scoort!

TERUGGAVE KOSTEN

Kostenbijdrage
Op de site van de belastingdienst vindt u alle belangrijke informatie over kinderopvangtoeslag. Klik hier om een proefberekening te maken.

Veelal krijgt u een deel van de opvangkosten via de belastingdienst vergoed. Of/hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van:

  • Het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
  • Uw situatie: of u en uw toeslagpartner werken, studeren,  een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen
  • Het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag heeft

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag door naar www.toeslagen.nl

Landelijk Register Kinderopvang (LKR) 
Voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag, moet u een specifiek locatienummer doorgeven. Het LRK nummer van de Voetbal BSO is: 440764245