Voetbal BSO
De énige BSO in IJsselstein waar je scoort!

SCHOOLWEKEN PAKKET

Met dit pakket rekenen wij alleen op uw kind tijdens de schoolweken. De kenmerken van het schoolweken pakket zijn: Opvang tijdens vast afgenomen bso dag(en) gedurende de 40 schoolweken. Bij studiedagen die op de vaste bso dag(en) van uw kind vallen, gaan wij er vanuit dat uw kind door u gebracht wordt vanaf de tijd dat school normaal gesproken uit is. Als u op een studiedag toch de hele dag opvang nodig heeft, dan kunt u dit aanvragen via de ouderlogin. Indien uw aanvraag wordt geaccordeerd, betaalt u het incidenteel opvang tarief (€ 9,05 per uur) voor de uren dat uw kind extra komt.