Voetbal BSO
De énige BSO in IJsselstein waar je scoort!

ONZE VISIE

Voetbal omvat meer dan alleen deelnemen; verzorgen, coachen, leiden en natuurlijk enthousiasmeren. Wij zien sporten als een samenkomst van een tal van eigenschappen. We streven ernaar, kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen in sportief, sociaal en motorisch opzicht. Presteren mag, maar het kennismaken met sporten & bewegen, het plezier hierin krijgen en het kunnen groeien in je sociale omgang horen daar ook bij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen individuele aandacht krijgen en zich bij de BSO veilig en vertrouwd voelen. 

Het accent ligt bij de voetbal BSO op het aanbieden van sportieve voetbalactiviteiten in combinatie met de opvang van kinderen na schooltijd.
Hieruit volgen de volgende subdoelstellingen:

  • Aansluiting vinden in de interesses van het kind na schooltijd.
  • Zorgdragen voor een mindere belasting van de ouders op vrije dagen, door voetbal training/activiteiten aan te bieden in de naschoolse opvang.
  • Het combineren van opvang en voetbal.
  • Tijdens de activiteiten een optimaal samenspel tussen DE TRAINERS en de kinderen.
  • Tijdens de activiteiten ook aandacht voor het groepsproces, de talenten, competenties en gedragingen van het kind in de groep en het sociale samenspel.
  • Aansluiten op de meerdere ontwikkelingsniveaus van de kinderen, zodat elk kind de uitdaging krijgt die ze vragen.